Hur undantar jag en fil eller en mapp från genomsökning?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Ibland vill du kanske undanta en fil eller mapp från genomsökningen. Undantagna objekt genomsöks inte såvida du inte tar bort dem från listan med undantagna objekt.

Så här undantar du en fil eller mapp från genomsökning:

  1. Öppna F-Secure-programmet.
  2. I det vänstra navigeringsfältet väljer du Verktyg och sedan Program- och filkontroll.

    Anm: Du måste ha administrativa behörigheter för att komma åt dessa inställningar.

  3. Välj fliken Undantagna. Vyn visar dig en lista över filer och mappar som har undantagits, om sådana finns.
  4. Klicka på Lägg till ny.
  5. Välj den fil eller mapp du vill undanta och sedan OK. De valda filerna eller mapparna undantas från framtida genomsökningar.
  6. Klicka på Stäng för att stänga fönstret.

Anm: Realtidsgenomsökning och manuell genomsökning använder samma undantag. Om du vill att en fil eller mapp som tidigare undantagits ska tas med i en realtidsgenomsökning eller manuell genomsökning går du till fliken Undantagna och klickar på Ta bort för att ta bort filen eller mappen.

Sign In or Register to comment.