Använda säkerhetskoden i en Windows Mobile-enhet

I den här artikeln beskrivs hur du ställer in säkerhetskoden i din Windows Mobile-enhet. Du kan använda säkerhetskoden för att fjärrlåsa eller fjärradera enheten.

 

Om säkerhetskoden

 

Säkerhetskoden måste innehålla minst åtta tecken. Använd en kod som är lätt att komma ihåg men svår att gissa. Förvara säkerhetskoden på ett säkert ställe.

 

Ställa in säkerhetskoden

 

Obs! Minst en av Stöldskydd-funktionerna måste vara aktiverad innan du kan ange säkerhetskoden.

Ställa in säkerhetskoden:

 

  1. Välj Inställningar i huvudvyn.
  2. Välj Stöldskydd i listan för val av inställningar.
  3. Ange och bekräfta säkerhetskoden.

Låsa upp den låsta enheten

 

Ange din låskod om du vill låsa upp den låsta enheten.

(120 Visningar)

Använda säkerhetskoden i en Windows Mobile-enhet

Medverkande